Oferta

 
Dokonanie odbioru technicznego mieszkania lub domu od dewelopera, bądź poprzedniego właściciela to jeden z ostatnich, ale bardzo ważny etap w procesie jego zakupu. Pamiętaj, że to właśnie w tym momencie musisz dokonać odbioru technicznego lokalu pod kątem jego zgodności z opisem przedstawionym w dokumentacji projektowej i umowie, a także poprawności wykonania lokalu w oparciu o przepisy zawarte w Polskich Normach Budowlanych i określone w polskim prawie. Warto jest zatem powierzyć odbiór techniczny osobie nie związanej emocjonalnie z lokalem, która w sposób kompetentny i fachowy dokona pomiarów i krytycznym okiem wskaże wszelkie nieprawidłowości. Profesjonalny odbiór mieszkania lub domu przez specjalistę ochroni Cię przed dodatkowymi i nieuzasadnionymi wydatkami. Wady techniczne niewykryte i niezgłoszone w czasie odbioru mogą doprowadzić do konieczności przeprowadzenia niezbędnego remontu na własny koszt.
 

Cennik

 
ODBIÓR MIESZKANIA – STAN DEWELOPERSKI
mieszkanie do 45 m2 – 400 zł
mieszkanie od 45 do 90 m2 – 450 zł
mieszkanie powyżej 90 m2 – 500 zł
 
ODBIÓR DOMU – STAN DEWELOPERSKI
dom do 100 m2 – 500 zł
dom od 100 do 150 m2 – 550 zł
dom powyżej 150 m2 – 600 zł
 
OPINIA TECHNICZNA PRZED ZAKUPEM MIESZKANIA - RYNEK WTÓRNY
mieszkanie do 45 m2 – 400 zł
mieszkanie powyżej 45 m2 – 450 zł
 
OPINIA TECHNICZNA PRZED ZAKUPEM DOMU - RYNEK WTÓRNY
dom do 100 m2 – 400 zł
dom od 100 do 150 m2 - 500 zł
dom powyżej 150 m2 – 550 zł
 

Procedura odbioru

 
1. Ustalenie terminu (mail, telefon, sms)
2. Dostarczenie dokumentów przez klienta (scan drogą mailową)
-  prospekt informacyjny
-  umowa deweloperska (przynajmniej fragnemt dotyczący standardu wykończenia + załączniki graficzne)
-  rzuty z projektu budowlanego (architektura, wod.-kan., c.o., elektryka)
-  deklaracje właściwości użytkowych zamontowanych wyrobów budowlanych + opisane w nich załączniki:
   a) stolarka drzwiowa
   b) stolarka okienna
   c) grzejniki
3. Spoktanie 15 min. przed planowanym odbiorem
4. Odbiór techniczny z przedstawicielem dewelopera (od 45 min. do 2,5 godziny)
5. Spisanie protokołu
 
UWAGA:
Jeżeli sprzedający odmówi wcześniejszego udostepniania powyższych dokumentów
ma obowiązek posiadać je do wglądu podczas odbioru.
 

W trakcie odbioru sprawdzamy:


jakość wykonanych tynków – kontrolę tynków wykonujemy na podstawie Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej Część B Zeszyt 1 „Tynki” oraz na podstawie normy PN-B-10110 „Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne”. Kontroli podlegają między innymi jednolitość struktury, kąty, piony i płaszczyzny, a także wilgotność tynków,
 
jakość wykonania posadzki – kontrolę posadzek wykonujemy na podstawie Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej Część B Zeszyt 5 „Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych”. Kontrola polega na sprawdzeniu poziomów, dylatacji, oraz pomiarze wilgotności,

jakość wykonania balkonów/tarasów – sprawdzeniu podlegają spadki oraz jakość i rodzaj zastosowanych okładzin, jakość płyt balkonowych prefabrykowanych pod dalsze wykończenie. Sprawdzenie wykonywane jest przy pomocy poziomnicy laserowej,

jakość wykonania stolarki drzwiowej i okiennej – stolarkę okienną poddajemy ocenie na podstawie normy PN-EN 14351-1+A2:2016 -10 „Okna i drzwi. Część 1 Okna i drzwi zewnętrzne.” oraz na podstawie normy PN-EN 1279-1:2006 „Szkło w budownictwie – Szyby zespolone izolacyjne”,

lokalizację podejść pod armaturę sanitarną i poprawne działanie instalacji (woda, kanalizacja, prąd, wentylacja) –  sprawdzeniu podlegają lokalizacje gniazd elektrycznych, punktów świetlnych i włączników, podejść pod armaturę sanitarną i zgodność zamontowanych grzejników. Kontrola jest dokonywana na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez właściciela mieszkania lub domu,

prawidłowe działanie wentylacji – pomiar ciągu w wentylacji grawitacyjnej odbywa się za pomocą anemometru,

powierzchnię mieszkania/domu – powykonawczy pomiar powierzchni mieszkania wykonujemy za pomocą dalmierza laserowego,
 

Dodatkowo podczas odbioru domu sprawdzamy:


usytuowanie domu na działce i ogólny stan zewnętrzny

jakość wykonania pokrycia dachowego – kontrolę pokrycia dachowego wykonujemy na podstawie Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej Część C Zeszyt 1 „Pokrycia dachowe” i polega na sprawdzeniu prawidłowości ułożenia dachówki i wyglądu jej powierzchni, prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletności wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu. Sprawdzeniu podlega też dokładność ułożenia i szczelność folii. Podczas sprawdzania jakości pokrycia dachowego kontroli podlegają rynny i rury spustowe, a także instalacja odgromowa.

jakość wykonania elewacji budynku – ocenę wyglądu zewnętrznego elewacji wykonujemy na podstawie Warunków Technicznych Wykonawstwa, Oceny i Odbioru Robót Elewacyjnych z Zastosowaniem ETICS sporządzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. Polega ona na wizualnej weryfikacji wykończonej powierzchni wraz z kontrolą zamocowania elementów dodatkowych takich jak parapety, drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne,

jakość wykonania chodników – kontrola gotowej nawierzchni polega na sprawdzeniu ciągłości nawierzchni wraz z jakością wypełnienia spoin, ocena wykonania spadków, oraz prawidłowego osadzenia krawężników.
 
jakość wykonania ogrodzenia
 

Po zakoniczeniu oględzin sporządzamy protokół odbioru technicznego mieszkania, domu lub lokalu zawierający spis wykrytych wad i usterek. Ponadto wykryte wady zostają oznaczane w miejscach ich wystąpienia.

Copyright ©2018 Oppidum strony WWW, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 990
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem